الملف التعريفي

تاريخ الانضمام: ١٨ مايو ٢٠٢٢

نبذة
0 وصل إعجابًا
0 وصل تعليقًا
0 أفضل إجابة

Iconscout Desktop App --> DOWNLOAD


Iconscout Desktop App --> DOWNLOADOne of the best aspects of Iconscout as a platform is the fact that it offers integration with some of the most relevant design-related software. For example, it has integration with Figma, Adobe XD, Sketch, Adobe Illustrator, Google Suite, and Microsoft Office. The platform also features a series of worth-mentioning smart tools such as Color Editor, SVG to Lottie, Lottie Editor, and a file converter. What is Iconscout? Simply put, Iconscout is a comprehensive and highly impressive design resource marketplace. You can think of Iconscout as a modern-looking Windows and macOS client that provides you instant access to a plethora of creative assets such as icons, vector graphics, illustrations, 2D and 3D graphics, SVGs, and other various types of animations. Improve your designs with Iconscout The impressive collection of digital assets is provided by Iconscout, a comprehensive and highly impressive design resource marketplace. The marketplace provides you access to over 2 million icons, over 20.000 vector illustrations, and over 1000 3D animations (access to Lottie Animations is currently in the works). More about the desktop app itself The desktop app is well designed, boasting a very modern look and feel. It follows a basic GUI layout, with some of the most important sections in a side panel on the left, and the right side dedicated to design browsing and viewing. Users can select various collections from a wide range of contributors and access them directly from the aforementioned side panel. There are also three separate sections that allow you to tweak the app's behavior, as well as view your "Likes" and downloads. Save time with plugins One of the best aspects of Iconscout as a platform is the fact that it offers integration with some of the most relevant design-related software. For example, it has integration with Figma, Adobe XD, Sketch, Adobe Illustrator, Google Suite, and Microsoft Office. The platform also features a series of worth-mentioning smart tools such as Color Editor, SVG to Lottie, Lottie Editor, and a file converter Conclusion Iconscout is a very useful utility that is meant to make the whole Iconscout eco-system feel a bit more accessible. It provides desktop access to almost all of the content the platform offers, and it even allows you to organize and follow various design resources you're interested in.Iconscout is a Windows and macOS client for accessing Iconscout. It provides instant access to over 2 million icons, over 20.000 vector illustrations, and over 1000 3D animations. The impressive collection of digital assets is provided by Iconscout, a comprehensive and highly impressive design resource marketplace. The marketplace provides you access to over 2 million icons, over 20.000 vector illustrations, and over 1000 3D animations (access to Lottie Animations is currently in the works). More about the desktop app itself The desktop app is well designed, boasting a very modern look and feel. It follows a basic GUI layout, with some of the most important sections in a side panel on the left, and the right side dedicated to design browsing and viewing.Iconscout Desktop App [Win/Mac] - Käyttäjätunnus:näpistäjä - Varmuus: kiinnostava - Tietyt lähteet sisältävät erikoisia järjestelmiä - Sisältö osuu kohtaan, jossa on prosessointi - Oletus, joka on jätettävä sisälle - Yksi yhteysjärjestelmä ei riitä. Meillä on tarve lähettää sekä sähköposti että Webhook-viesti - Tarkoituksena on, että aina, kun viesti tulee järjestelmän kautta, sitä käytetään siirtääkin seuraavalle viestille, esimerkiksi tarvittaessa järjestelmä ei pysty itse toimimaan - Viesti lähetetään sijainnistaessaan Lähteen luokkaa - Seuraava viesti välitetään sekä useammin ja viikossa - Tarkoitus on käyttää tiedostojen lähetyksiä siten, että ne päätyvät kaikkiin Lähteen luokkiin - Tarkoituksena on, että viesti lähetetään useammin, kun sitä saadaan ja jos se on pieni, niin usein jälkikäteen - Viesti lähetetään sijainnistaessaan Lähteen luokkaan. Jotta viesti voi lähettää ilman, että se lähetetään, tiedostoja on sijoitettava lähteelle (ratkaisemattoman viestin seurauksena) - Muutamia tiedostoja on What is Iconscout? Iconscout is a digital resource marketplace that features an impressive collection of 2 million icons and illustrations. It also offers the ability to browse various other digital content such as vector graphics, illustrations, 3D animations, web graphics, and more. Iconscout puts the control and ownership of its content in your hands. The platform allows you to create collections to organize your favorite icon and illustration collections, as well as create curation rules for the same. Iconscout Desktop App Features: | Multiplatform Windows and macOS client | 12K+ icons | Over 20.000 vector illustrations | Over 1000 3D animations | Various built-in | custom tools | Approx. 2 million digital resources | Create collections to organize | curate your favorite icons & illustrations | import templates & export 3D models | Save time with smart tools | Lottie integration | File converter | Browse "Likes" | Downloads | Upload & download files | Easily share collections | Fully responsive | Integrate with most of the most popular design software How does Iconscout Desktop App work? Simply download the desktop app and install it. That's all there is to it!   Iconscout Desktop App Requirements:   Windows   MacOS   Chrome and/or Firefox   Safari   Internet Explorer 11   Opera 12   Panthera   GitHub and/or BitBucket   NodeJS (optional)   Iconscout Desktop App Screenshots:   What is Iconscout? Iconscout is a digital resource marketplace that features an impressive collection of 2 million icons and illustrations. It also offers the ability to browse various other digital content such as vector graphics, illustrations, 3D animations, web graphics, and more. Iconscout puts the control and ownership of its content in your hands. The platform allows you to create collections to organize your favorite icon and illustration collections, as well as create curation rules for the same. Iconscout Desktop App Features: | Multiplatform Windows and macOS client | 12K+ icons | Over 20.000 vector illustrations | Over 1000 Iconscout Desktop App Free Download This desktop application is one of the most comprehensive desktop design applications available today. You can use Iconscout to access all of the most popular and sought after icons, vector illustrations, 3D animations, animations, and much more. You can also save time and use our application as a library and sync all of your icons to your desktop, mobile device, or browser. Key features: Access over 2 million icons, over 20.000 vector illustrations, over 1000 3D animations Browse and access any and all types of digital content including fonts, icons, illustrations, vector graphics, 3D animations, and much more "Smart" tools and features to save time Easy to use for beginners and advanced users alike Sync your favorite Iconscout desktop app to your desktop, mobile device, or browser See larger Screenshots below.. Price: $0.00; License: Freeware; Requirements: Windows XP, Vista, 7, 8, 10 Meta Data Host Desktop Application (Desktop App) Blender 2.8 3D Video Editor 1 Description Meta Data Host Desktop Application is a set of three apps for Windows that serve as a key element of the new Media Host feature in Blender 2.8. It provides a set of tools to add meta-data information to any file in your hard drive. The new feature was designed to allow users to tag files with information such as author, title, metadata, edition, comments, rating, and even making and making it available for sharing. This product provides a series of tools for creating, editing and displaying meta-data information, and a plugin architecture that allows users to integrate the toolset into Blender as a meta-data handler. The software is based on the new Linux environment for Blender, and it leverages the same tools and pipeline of the open source 3D animation and design software. Key features of the software include: User interface to add meta-data information about your files. Managing, editing and displaying metadata information for your files. Storing metadata information in your files. Using meta-data information to create and share files. Animate meta-data information to create animated scenes in Blender. Media Browser to create and manage media-hosted scenes. Easily create media-hosted scenes that contain assets created with Blender 2.8 and newer. The product is a free download and a part of d408ce498b - Käyttäjätunnus:näpistäjä - Varmuus: kiinnostava - Tietyt lähteet sisältävät erikoisia järjestelmiä - Sisältö osuu kohtaan, jossa on prosessointi - Oletus, joka on jätettävä sisälle - Yksi yhteysjärjestelmä ei riitä. Meillä on tarve lähettää sekä sähköposti että Webhook-viesti - Tarkoituksena on, että aina, kun viesti tulee järjestelmän kautta, sitä käytetään siirtääkin seuraavalle viestille, esimerkiksi tarvittaessa järjestelmä ei pysty itse toimimaan - Viesti lähetetään sijainnistaessaan Lähteen luokkaa - Seuraava viesti välitetään sekä useammin ja viikossa - Tarkoitus on käyttää tiedostojen lähetyksiä siten, että ne päätyvät kaikkiin Lähteen luokkiin - Tarkoituksena on, että viesti lähetetään useammin, kun sitä saadaan ja jos se on pieni, niin usein jälkikäteen - Viesti lähetetään sijainnistaessaan Lähteen luokkaan. Jotta viesti voi lähettää ilman, että se lähetetään, tiedostoja on sijoitettava lähteelle (ratkaisemattoman viestin seurauksena) - Muutamia tiedostoja on What's New In? System Requirements: Minimum: OS: Windows XP Service Pack 2 (SP2) or Windows Vista (SP2) Processor: Intel® Core 2 Duo CPU T9400 @ 2.16 GHz or faster Memory: 4 GB RAM DirectX: Version 9.0 Hard Drive: 1 GB available space Recommended: OS: Windows 7 or Windows 8.1 Processor: Intel® Core i3-3220 CPU @ 2.50 GHz or faster DirectX